Italiaanse stal – de nieuwe rundveestalItaliaanse stal, de nieuwe rundveestal

Melkveehouders bouwen grotere stallen. Ook nokhoogtes nemen toe. Niet elke gemeente is hiermee gelukkig. Een Italiaans stal  biedt uitkomst. De stallen zijn minder hoog, maar ook minder lang. Hierdoor verbeteren de looplijnen voor de melkveehouder.

Grotere stallen betekenen over het algemeen iets bredere maar vooral veel langere stallen. De looplijnen zijn in een lange stal echter minder ideaal. Boeren moeten op een dag meer meters maken om koeien te verzorgen of te verplaatsen. En dat kost meer tijd waardoor de arbeidsproductiviteit per persoon afneemt. Brede stallen verdienen daardoor de voorkeur boven lange stallen.
Nadeel van een brede stal is de overkapping. Bij een stal van 60 meter breed en een dakhelling van 20 tot 25 graden, gaat de nokhoogte richting de 20 meter. “Onaanvaardbaar voor veel gemeenten”, zegt Chris Wijsman van Wijsman Bouw en Tekenadvies uit Zoetermeer. Zijn bedrijf heeft een dakconstructie op de Nederlandse markt geïntroduceerd die veel in Italië wordt toegepast.

Meerdere dakpanelen
Bij een Italiaanse dak liggen meerdere dakpanelen op een zaagtandachtige wijze achter elkaar. Het dak lijkt daardoor wat op het high-techbedrijf van de Waiboerhoeve. Een Italiaans dak is echter minder stijl (30 tot 35 graden) en de wijze waarop de dakpanelen achter elkaar liggen kan per stal verschillen. Het materiaal waarvan de constructie is gemaakt, is staal en sandwichpanelen. Om voldoende lucht binnen te laten moet de inlaatopening tussen de panelen minimaal 1 meter zijn (zie foto). Dat het Italiaans dak op het dak van het high-techbedrijf lijkt, is niet vreemd. Op het hightechbedrijf is een stal ontworpen waarmee een lage kostprijs gerealiseerd moet worden. Een dak met meerdere dakpanelen maakt de constructie lichter waardoor de bouwkosten wat kunnen dalen. Wel heeft deze dakconstructie meer staanders nodig. Meestal zijn deze goed in te passen in het ontwerp zodat ze geen belemmering vormen.

Afwijkende vorm
Een ander voordeel van de dakconstructie in combinatie met de open zijwanden is de grote hoeveelheid natuurlijk licht dat binnenkomt. Maar niet elke gemeente is daarvan gecharmeerd, weet Wijsman ondertussen. Juist de openheid en in sommige gevallen de vorm van de dakconstructie wordt door welstandscommissies als te afwijkend beschouwd waardoor vergunningen niet doorgaan. Dit verschilt echter per gemeente en tot nu toe zijn op alle Italiaanse dakontwerpen vergunning verleend.