Red Cloud

Wist u dat een verschil van 1 kg. gemiddeld in de dagelijkse gewichtstoename van een kalf in eerste 50 dagen een extra hoeveelheid melk van 850 kg oplevert tijdens de eerste lactatie? Hiervoor moeten uw kalveren natuurlijk wel gezond zijn èn blijven. Om dit te bereiken heeft Cowhouse de Red Cloud ontwikkeld. De Cowhouse Red Cloud is een overdrukventilatie-systeem ter verbetering van het klimaat in kalver- en jongveestallen. De luchtkwaliteit in deze stallen lijkt op het eerste gezicht vaak goed te zijn, maar laag bij de grond, waar de kalveren liggen, wordt de lucht vaak niet goed geventileerd en raakt daardoor vervuild. De bacteriedruk neemt daardoor toe wat kan leiden tot longproblemen en diarree.

Met de Cowhouse Red Cloud wordt middels een flexibele slang met een speciaal gatenpatroon, die aangesloten is op een geluidsarme muurventilator, continue buitenlucht de stal ingeblazen. Door deze constante aanvoer van verse lucht ontstaat geen tocht en wordt de totale hoeveelheid stallucht 3 à4 maal per uur ververst.

De Cowhouse Red Cloud wordt voor elke klant op maat gemaakt. Stalvolume en het aantal dieren per leeftijdsgroep dienen als uitgangspunt om de buisdiameter en de positie en grootte van de luchtgaatjes te bepalen. Vervolgens wordt er een keus gemaakt uit één van de 10 verschillende ventilatormodellen, zodat een luchtverplaatsing van 0,3 meter/sec. op een hoogte van 1,2 meter gerealiseerd wordt.