Plant Food Maker

Met deze nieuwe vinding verwacht Cowhouse  zowel binnen als buiten Nederland een belangrijke  rol te kunnen gaan spelen bij de verwerking van dierlijke meststromen.

De Plant Food Maker is een  machine met een verwarmde mengkamer waarin zich een uitgekiende samenstelling aan micro-organismen bevindt. In deze mengkamer wordt eenmaal per dag verse drijfmest van koeien of varkens gepompt welke vervolgens binnen 24 uur omgezet wordt in vruchtbare compost.

Het volume van de drijfmest wordt met maar liefst 90% gereduceerd  waardoor er  door veehouders op kostbare mestopslag kan worden bespaard. Tijdens het versnelde en geurvrije composteringsproces ontstaat een gehygiëniseerde compost met 90% droge stof. De compost heeft een relatief hoge pH-waarde waardoor na bemesting een verbetering van het bodemleven zal ontstaan.

De Plant Food Maker kan ook toegepast worden voor verwerking van bijvoorbeeld zuiveringsslib of  keukenafval afkomstig van hotels en restaurants.