Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een veestal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij. Een MDV-stal voldoet aan strenge duurzaamheidseisen op de thema’s:

 • Ammoniakemissie
 • Bedrijf & omgeving
 • Brandveiligheid
 • Diergezondheid
 • Dierenwelzijn
 • Energie
 • Fijn stof

Aanvraagprocedure voor MDV stalontwerpcertificaat:

 • Bouw- en milieuvergunning rond of in aanvraag
 • Offertes aanvragen voor de bouw van de stal en stalonderdelen
 • Stalontwerp certificaat MDV aanvragen
 • Opdrachten geven/investeringsverplichtingen aangaan
 • Bezit stalontwerp certificaat MDV
 • Binnen drie maanden na opdracht/investeringsverplichting MIAVamil aanvragen

Wanneer uw stal voldoet aan het certificatieschema MDV, kunt u in aanmerking komen voor MIA en Vamil. Om dat aan te tonen dient de stal gecertificeerd te worden voor MDV. Investeringen in een maatlat stal mag u gedeeltelijk van uw winst aftrekken, als ’milieu-investeringsaftrek’. Lees hier meer over de MIA/Vamil.