Per 1 januari 2017 worden de subsidiebedragen voor zonneboilers in de Investerings Subsidie Duurzame Energie (ISDE) verhoogd tot wel 50%! Het exacte subsidiebedrag is afhankelijk van het type zonneboiler. Wilt u weten hoeveel subsidie u kunt krijgen? Neem dan hier contact met ons op.

zonneboiler-collector

Vanaf 4 januari 2016 is er een nieuwe subsidieregeling op het gebied van duurzame energie geopend. Met deze Investeringssubsidie Duurzame Energie kunt u subsidie krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

Het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie en varieert van enkele honderden tot ruim duizend euro.

Het apparaat moet op een goedgekeurde apparatenlijst van RVO staan. Deze lijst wordt continue uitgebreid en bijgewerkt.

Contact

Meer informatie over deze subsidie? Neem contact met ons op via bovenstaande button!