Groene Uitweg-Subsidie Noord-Holland

Er is een nieuw budget beschikbaar voor 2020. Vanaf 3 februari gaat de aanvraag open. Er kan vanaf deze datum subsidie worden aangevraagd voor:

  • Verduurzaming agrarische sector:
    zonnepanelen en andere duurzaamheidsmaatregelen
  • Verbreding agrarische sector:
    recreatie, educatie, streekproducten, zorg
  • Structuurverbetering agrarische sector:
    dammen, bruggen, kavelpaden en brede banden

De subsidie is 40% van de investering met een maximum van € 60.000,- per locatie.
De Groene Uitweg subsidie wordt uitgedeeld op basis van volgorde binnenkomst (per dag) en grootte van het project. Ons advies is dan ook om de aanvraag ook op 3 februari 2020 in te dienen.

De subsidie is beschikbaar voor agrariërs uit het ‘Groene Uitweg-gebied’ . De kaart van het Groene Uitweg zie je onderstaand. De voorwaarden kunt u vinden op:
www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies/Subsidieregelingen
onder het kopje ‘Natuur en Milieu’ staat de subsidieregeling ‘Agrarische sector Groene Uitweg Noord-Holland’.

We raden u aan er op tijd bij te zijn. De aanvragen worden op volgorde van dag van binnenkomst behandeld.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de subsidie of wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op

Contact

Meer informatie over deze subsidie? Neem contact met ons op via bovenstaande button!