Per 6 juli jl. is een nieuwe subsidie ‘Asbest eraf, zon erop!’ van kracht, waarbij € 80,- per kWp verkregen kan worden. Deze subsidie geldt vooralsnog alleen voor de provincie Zuid-Holland en loopt t/m 2023.

Eén van de voorwaarden voor verkrijging van deze subsidie is, dat er voor minimaal 40 kWp aan zonnepanelen geplaatst moet te worden. Deze dienen op hetzelfde adres te worden geplaatst als waar het asbest wordt verwijderd.

Met deze subsidie kunt u dus minimaal € 3.200,- ontvangen! Indien de zonnepanelen bij ons worden aangeschaft, vragen wij GRATIS de subsidie voor u aan.

Neem voor meer informatie hier contact met ons op.

Sinds juli 2013 is de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ van kracht. Per 1 juli 2014 zijn de voorwaarden waaraan moet worden voldaan, verruimd:

– Het aantal te verwijderen m2 asbest moet minimaal 250 m2 zijn (was 400 m2)
– Het aantal Wp te plaatsen zonnepanelen is verlaagd naar 5000 Wp (was 15.000 Wp)
– Het subsidiebedrag is verhoogd naar € 4,50 per m2 te verwijderen asbestdak (was € 3,-)
– Naast agrariërs mogen ook voormalige agrarische ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok de subsidie aanvragen.

Deze voorwaarden gelden nog steeds.

Helaas is deze subsidie niet meer aan te vragen. Dit kon tot 31 oktober 2016. Mogelijk is de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken een optie voor u. Lees hier meer over deze subsidie!