Subsidieregeling jonge landbouwers

De overheid stimuleert en ondersteunt jonge landbouwers van jonger dan 40 jaar die minder dan drie jaar geleden een bedrijf hebben overgenomen of gestart. Met de subsidie Jonge landbouwers kunnen ondernemers investeren in gebouwen, grond, machines en verplaatsbare installaties. Zo kunnen zij beter inspelen op marktontwikkelingen en wensen van de samenleving. Voor onder meer de volgende categorieën kunt u in aanmerking komen voor Jonge Landbouwers subsidie: zonnepanelen, koematrassen en waterbedden.

Op 1 december 2016 is er weer een openstelling van de Jonge Landbouwers subsidie.

€150 miljoen mogelijk beschikbaar voor subsidieregeling monomestvergisters

Het ministerie van Economische Zaken heeft aangegeven om mogelijk € 150 miljoen beschikbaar te stellen om het gebruik van monomestvergisters te stimuleren. Dit heeft te maken met de vernieuwde energiedoelstelling van 2020.

Meer weten of wat monomestvergisting is? Klik hier!

Om in aanmerking te komen voor subsidie dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen.

• De maximale installatiegrootte bedraagt 300 kW.

• De regeling zal de vorm van een tender hebben. Rangschikking vindt uitsluitend plaats op prijs en kent een maximum basisbedrag van 12,5 cent per kWh.

• De productie-installatie moet binnen twee jaar in gebruik worden genomen.

• Het is mogelijk een aanvraag in te dienen zonder opgave van locatie en/of vergunningen. Om het risico op niet-realisatie te verminderen, is men een boete verschuldigd bij niet-tijdige realisatie.

• De inputstroom van de vergister mag uitsluitend uit dierlijke mest bestaan.