Wat is de EIA-regeling?

De EIA-regeling is een energie-investeringsaftrek die kan worden gebruikt om 45% van de investering van het belastbaar inkomen af te trekken. Het is dus noodzakelijk voor deze regeling dat er een positief inkomen is om gebruik te kunnen maken van deze regeling. Het minimale investeringbedrag is € 2.500,- om gebruik te kunnen maken van deze regeling. De investering moet binnen 3 maanden na orderdatum worden aangemeld bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) om in aanmerking te komen.

Doel van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) is energiebesparing en de inzet van duurzame energie door het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren. De EIA biedt u als ondernemer een fiscaal voordeel als u investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de gebruikelijke afschrijving is 45% van de investeringskosten van deze bedrijfsmiddelen aftrekbaar van de fiscale winst. Over één of meer jaren hoeft u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting te betalen.

Voordelen

 • Door te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen bespaart uw onderneming ook direct op de energiekosten.
 • Uw voordeel is dus dubbel: u heeft lagere energiekosten en u betaalt minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.
 • Investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen is daarom een verantwoorde keuze.
 • Bijdrage aan het klimaatprobleem door emissies van fossiele brandstoffen

Daarom bevordert de overheid ook met de EIA een duurzame energiehuishouding met ook op de lange termijn schone, beschikbare en betaalbare energie.

Bedrijfsmiddelen die een doelmatig gebruik van energie bevorderen en voldoen aan bepaalde energieprestatie-eisen komen in aanmerking voor de EIA. Een energieprestatie-eis is bijvoorbeeld een besparingsnorm per geïnvesteerde euro of een rendementseis. In principe kan elke onderneming in Nederland gebruik maken van de EIA.

Een energiescan valt ook onder de EIA-regeling wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan en een investering wordt gedaan vanuit de het rapport die ook in de EIA-regeling valt. De investering moet plaatsvinden binnen 2 jaar na rapportdatum.

Bij aankoop van een energiebesparend productiemiddel via ons, vragen wij kosteloos de EIA-regeling voor u aan.

De volgende van onze producten vallen in de EIA-regeling:

 • LED-verlichting
 • Toerengeregelde vacuümpomp (frequentieregelaar)
 • Melkvoorkoeler
 • Warmteterugwinning
 • Zonneboiler
 • Zonnepanelen (vanaf 15 kW)
 • Ventilator met frequentieregelaar
 • Dak- of gevelpanelen met geïntegreerde zonnecollectoren
 • Biomassaketel of -kachel