In 2016 wordt het budget voor de SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) meer dan verdubbeld naar 8 miljard Euro. Er komen twee openstellingsrondes; de 1e ronde is in maart 2016.

Deze ronde kent 4 fases. Onder andere het opwekken van energie middels zonnepanelen valt onder de SDE+.

De SDE+ is een exploitatiesubsidie, waarbij het verschil tussen de kostprijs van grijze (fossiele) energie en die van duurzame energie wordt vergoed over een periode tot 15 jaar. De hoeveelheid subsidie is afhankelijk van de soort en de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie.

Contact

Meer informatie over deze subsidie? Neem contact met ons op via bovenstaande button!