Sinds juli 2013 is de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ van kracht. Per 1 juli 2014 zijn de voorwaarden waaraan moet worden voldaan, verruimd:

– Het aantal te verwijderen m2 asbest moet minimaal 250 m2 zijn (was 400 m2)
– Het aantal Wp te plaatsen zonnepanelen is verlaagd naar 5000 Wp (was 15.000 Wp)
– Het subsidiebedrag is verhoogd naar € 4,50 per m2 te verwijderen asbestdak (was € 3,-)
– Naast agrariërs mogen ook voormalige agrarische ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok de subsidie aanvragen.

Deze voorwaarden gelden nog steeds.

Helaas is deze subsidie niet meer aan te vragen. Dit kon tot 31 oktober 2016. Mogelijk is de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken een optie voor u. Lees hier meer over deze subsidie!