Zoek:   
Bouw- en.. 
In deze tijd zijn er vele regels en eisen op het gebied van milieu en bouwen waar u zich aan moet houden. Deze regels en eisen zijn onoverzichtelijk en onduidelijk. Wat kunnen wij betekenen voor u m.b.t. bouwen............
Lees verder 
Ligboxstal
Energie Ineversteringsaftrek regeling

Doel van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) is energiebesparing en de inzet van duurzame energie door het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren. De EIA biedt u als ondernemer een fiscaal voordeel als u investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de gebruikelijke afschrijving is 41,5 van de investeringskosten van deze bedrijfsmiddelen aftrekbaar van de fiscale winst. Over één of meer jaren hoeft u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting te betalen.

Door te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen bespaart uw onderneming ook direct op de energiekosten. Uw voordeel is dus dubbel: u heeft lagere energiekosten en u betaalt minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen is daarom een verantwoorde keuze. De EIA ondersteunt u daarbij. Ons huidige energiegebruik is niet duurzaam. Het draagt bij aan een klimaatprobleem door emissies van fossiele brandstoffen en voor de levering zijn we afhankelijk van een klein aantal landen. Daarom bevordert de overheid ook met de EIA een duurzame energiehuishouding met ook op de lange termijn schone, beschikbare en betaalbare energie.

Bedrijfsmiddelen die een doelmatig gebruik van energie bevorderen en voldoen aan bepaalde energieprestatie-eisen komen in aanmerking voor de EIA. Een energieprestatie-eis is bijvoorbeeld een besparingsnorm per geïnvesteerde euro of een rendementseis. In principe kan elke onderneming in Nederland gebruik maken van de EIA.

De EIA-regeling is een energie-investeringsaftrek die kan worden gebruikt om 41,5 % van de investering van het belastbaar inkomen af te trekken. Het is dus noodzakelijk voor deze regeling dat er een positief inkomen is om gebruik te kunnen maken van deze regeling. Het minimale investeringbedrag is € 2.500,- om gebruik te kunnen maken van deze regeling. De investering moet binnen 3 maanden na orderdatum worden aangemeld bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap NL en Dienst Regelingen) om in aanmerking te komen.

Een energiescan valt ook onder de EIA-regeling wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan en een investering wordt gedaan vanuit de het rapport die ook in de EIA-regeling valt. De investering moet plaatsvinden binnen 2 jaar na rapportdatum. 

Bij aankoop van een energiebesparend productiemiddel via ons, vragen wij kosteloos de EIA-regeling voor u aan.

Pack Mat 
Met de Pack Mat ™ heeft Cowhouse International de oplossing voor veehouders die wel het comfort van een zand- of diepstrooiselbox willen bieden, maar tegen de nadelen ervan op zien. De Pack Mat ™ bestaat uit een stabiele............
Lees verder 
Rendementsberek.. 
Vul onderstaande gegevens in voor een gratis rendementsberekening voor een voorkoeler, warmteterugwinning en/of frequentieregelaar.Agrarisch handels- en adviesbureau Wijsman kan een energiescan uitvoeren en maakt............
Lees verder 
Wisconsin ligbox
Wisconsin ligbox 
Eén van de essentiële onderdelen van de Comfort Zone is de Wisconsin ligbox. Dit nieuwe ontwerp ligboxmodel is zo gemaakt dat de koe er bijna niet mee in aanraking komt. De positie van de schoftboom is hoger dan............
Lees verder 
© 2014 Wijsman Handel en Advies  |   Design by Buro Creactief  |   Sitemap